Levenstestament kan uw bedrijf redden

U werkt hard, uw gezondheid is uitstekend en u heeft de touwtjes stevig in handen in uw bedrijf. Dat dat kan veranderen, daar heeft u nog nooit bij stilgestaan. Maar als u op een gegeven moment door welke oorzaak dan ook uw zaken niet meer zelf kunt regelen, wie doet het dan?

man ondertekent een document
Nieuws
Datum: 25-02-2020

Hoe jong of gezond u ook bent, het kan altijd gebeuren dat u door langdurige ziekte of een ongeval geen leiding meer kunt geven aan uw bedrijf. Als er dan niet geregeld is wie het stokje (tijdelijk) overneemt, kan de continuïteit van de onderneming gevaar lopen. Een levenstestament kan dan een uitkomst zijn. Wat houdt dat in?

Volmacht geven

Met een levenstestament geeft u een volmacht aan een of meer personen om uw zakelijke belangen met betrekking tot een onderneming te behartigen en rechtshandelingen te verrichten wanneer u (tijdelijk) niet zelf in staat bent om leiding te geven. De gevolmachtigde kan uw partner zijn, een van uw kinderen, maar ook een werknemer. U legt vast welke beslissingen de gevolmachtigde wel en niet kan nemen. Uw bedrijf kan dan weer door en een faillissement kan voorkomen worden.
Voor dit soort beslissingen kunt u iemand volmachtigen:

  • Beslissingen ten aanzien van de bedrijfsvoering
  • Investeringen doen
  • Rechtspersonen oprichten (bijvoorbeeld een B.V. of een stichting)
  • Statuten wijzigen
  • Namens u een stem uitbrengen in een aandeelhoudersvergadering
  • Samenwerking met andere ondernemers
  • Ontslag van medewerkers
  • Het beëindigen en de verkoop van de onderneming

Afspraken vastleggen

U kunt in het levenstestament een of meer gevolmachtigden aanwijzen en op laten nemen aan wie rekening en verantwoording moet worden afgelegd. U kunt ook specifieke rechten geven per gevolmachtigde of beperkingen aanbrengen, bijvoorbeeld in de hoogte van de investeringen. Wat de rechten en plichten van de gevolmachtigde precies zijn, kunt u het beste bespreken met uw notaris, eventueel in samenspraak met andere specialisten en met mensen die nauw betrokken zijn bij uw onderneming. Laat het levenstestament altijd opstellen door de notaris. Alles is dan officieel vastgelegd en de afspraken hebben rechtskracht.

Bespreek het met ons

Als uw bedrijf goed draait, bent u al druk genoeg met het afhandelen van de lopende zaken. Kwesties als handelingsonbekwaamheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen lijken dan heel abstract. Toch nodigen wij u uit contact op te nemen met ons kantoor om specifiek te bespreken wat de financiële en juridische gevolgen zijn van dergelijke gebeurtenissen en wat u kunt regelen om uw bedrijf en uw inkomen te beschermen.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.